Agrupación de Barcelona


Acord Ausbanc Catalunya-IPA Catalunya, per resoldre problemes bancaris dels socis d´IPA

Benvolguts companys i companyes,

IPA Catalunya ha arribat a un acord amb AUSBANC per a oferir als socis d’IPA, amb avantatges econòmiques, un servei d’assessorament envers les següents qüestions:


- Clàusula terra en els préstecs hipotecaris

- Participacions preferents

- Obligacions subordinades

- Productes complexes: bons, dipòsits estructurats, etc..

- Permutes financeres (swaps)

- Execucions hipotecàries

- Negociacions de deutes, interessos de demora

- Registres de morosos (vulneracions al dret a l’honor)

- Crèdits exprés (usura)

- Comissions bancàries

- Conflictes o controvèrsies diversos amb les entitats bancàries

- Re-negociacions d’hipoteques
El servei d’assessorament s’iniciarà convocant trobades temàtiques per tal d’informar al soci, per part d’un equip de lletrats d’AUSBANC. En aquest sentit, es començarà per tractar la qüestió de la Clàusula terra en els préstecs hipotecaris.Totes les persones afectades envers aquesta problemàtica hauran de sol·licitar via email a informacio@ipacatalunyainformacio.org, el seu interès d’assistència. Un cop estigui organitzat el grup d’afectats, es convocarà mitjançant email el dia i l’hora de la trobada. Aquesta tindrà a la seu d´IPA al C. Montfar 28-30 de Barcelona. Tel.- 932635583Els socis que vulguin contractar els serveis d’AUSBANC, després de rebre l’assessorament gratuït, quedaran exempts, de la quota d’inscripció d’AUSBANC (72€).

Escribe un comentario


* Campos requeridos